Sëis iust tlo:

Home


Cuntenut prinzipel

Atualità

02/04/2014

Marëndes de scola 2014/2015 - criteri

ai 31.03.2014 ie stai dai pro i nuef criteri per to pertdeplu...

01/04/2014

Cuntribuc 2013

Cuntribuc cunzedui dal Chemun de Urtijëi - ann 2013deplu...

14/03/2014

Senteda dl cunsëi de chemun di 14.03.2014 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 14.03.2014 um 16.00 Uhr. ...deplu...

28/01/2014

Chëuta cumenela de sujurnanza 2014

Nueva chëuta cumenela de sujurnanza a pië via dal 2014deplu...

17/01/2014

Senteda dl cunsëi de chemun di 17.01.2014 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 17.01.2014 um 16.00 Uhr. ...deplu...

15/11/2013

Senteda dl cunsëi de chemun di 15.11.2013 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 15.11.2013 um 16.00 Uhr. ...deplu...

11/10/2013

Senteda dl cunsëi de chemun di 11.10.2013 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 11.10.2013 um 16.00 Uhr. ...deplu...

08/10/2013

Nuef numer de fax 0471/782099

L Chemun de Urtijëi à n nuef numer de fax, l 0471/782099. L vedl numer 0471/797700 sarà atif nchin ai...deplu...

09/09/2013

Cuntribut per la scolina 2013-2014

Ai 02.09.2013 ie stai metui su i nuef cuntribuc per la scolina 2013-2014deplu...

16/08/2013

Senteda dl cunsëi de chemun di 16.08.2013 (per tudësch) y file audio

Hier finden Sie einige Informationen zum Ablauf der Gemeinderatssitzung vom 16.08.2013 um 16.00 Uhr. ...deplu...

Autra Nuviteies...

Nutizies ladines dala Provinzia de Bulsan


Mandé inant tres E-Mail Mandé inant tres FacebookMandé inant tres TwitterMandé inant tres Google