Uffici

Le informazioni e i contatti degli Uffici di Città, gli uffici aperti al pubblico e gli uffici assistenziali.

Chirëde tla iscrizions

Cuntabltà

La Cuntabltà dl Chemun de Urtijëi à sëura la bilanz de chemun.

Magasin de chemun

Per garantì l'atività tl teritore dl Chemun de Urtijëi ie enghe respunsabl l cantier de chemun.

Polizai de Chemun

Chësc ufize cëla dò che l vënie teni ite l codesc dla streda, la leges sun l fabriché, sun l’urbanistica y sun la defendura dl ambient.

Secretariat

L Secretariat ie cumpetënt per cuestions genereles.

Ufize demografich

L Ufize Demografich ie cumpetënt per duta la cuestions demografiches y de stat zevil.

Ufize dla Entredes

L Ufize dla Entredes à sëura la entredes de chemun.

Ufize per l frabiché

L ufize per l frabiché se cruzia de duta la atività dl frabiché tl chemun.